Saavutettavuus

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkkopalvelu on suunniteltu kaikille.  Saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä. Saavutettavuus on sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen pystyy helposti käyttämään verkkopalvelua.

Saavutettava verkkopalvelu on teknisesti virheetön, käyttöliittymältään selkeä ja sisällöltään ymmärrettävä.

Medieco Oy varmistaa saavutettavuuden seuraavilla toimenpiteillä:

·       Saavutettavuus kuuluu sisäisiin käytäntöihimme. Jokaisella työntekijällämme on vastuuta ja roolia saavutettavuuden huomioimisessa ja kehittämisessä.

·       Kehitämme oppimisympäristömme rakenteen ja toiminnallisuuksien saavutettavuutta yrityksen sisäisesti sekä yhteistyössä palveluntarjoajamme Mediamaisteri Oy:n kanssa.

·       Kehitämme omien verkkokurssiemme sisältöjen saavutettavuutta.

·       Osallistumme saavutettavuuskoulutuksiin.

·       Ylläpidämme tietämystämme teknisestä ja kognitiivisesta saavutettavuudesta ja sisällöntuotantoon liittyvästä saavutettavuudesta.

·       Ohjeistamme asiakkaidemme edustajia ja verkkokurssien sisällöntuottajia saavutettavan oppimateriaalin laatimisessa ja saavutettavien verkkokurssien toteuttamisessa.

Saavutettavuusdirektiivi

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta edellyttää, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkopalvelun on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA. Vuonna 2019 voimaan tullut saavutettavuusdirektiivi määrää, että julkisen sektorin verkkosivujen ja mobiilipalveluiden tulee olla saavutettavia. 

Pyrimme huomioimaan saavutettavuusvaatimukset ja havaitsemaan saavutettavuuteen liittyvät kehityskohteet Medieco eLearn -verkko-oppimisympäristössä. Teemme parhaamme vaatimusten täyttämiseksi. 

Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen on käynnistynyt portaittain ja vaatimusten noudattamista valvoo Suomessa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lain vaatimukset ja siihen liittyvää ohjeistusta julkaistaan saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla.

Sivuston saavutettavuuden tila

Medieco eLearn -verkko-oppimisympäristö pohjautuu avoimen lähdekoodin Moodle-alustaan (Mediamaisteri Oy:n Pinja LMS). Pinja LMS -oppimisympäristö pyrkii täyttämään WCAG 2.1 -kriteeristön tasot A-AA. Sivusto täyttää vaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö


Mediecon omien kurssien sekä asiakkaiden omien kurssi- ja perehdytystyötilojen materiaaleissa saattaa olla käytetty ratkaisuja ja toimintoja, jotka eivät välttämättä kaikilta osin täytä saavutettavuuskriteereitä. Esimerkiksi Moodlen sisäisillä toiminnoilla ja työkaluilla toteutetut upotetut sisällöt eivät välttämättä ole saavutettavia niin, että niitä voitaisiin käyttää pelkästään näppäimistöllä. Ulkopuolisiin palveluihin liittyvät upotukset saattavat myös vaatia tietokoneen hiiren käyttämistä.

Esimerkiksi h5p course presentationilla tehdyt kurssimateriaalit eivät toimi optimaalisesti ruudunlukijaohjelmilla eikä niiden tekstikappaleiden tekstiä voi suurentaa. Kurssimateriaaleissa voi olla vielä kuvia tai kaavioita, jotka eivät sisällä vaihtoehtoisia tekstejä. Kaikki videot/animaatiot välttämättä sisällä tekstitystä tai tekstiversiota. Kurssimateriaaleissa on dokumentteja, jotka eivät kaikilta osin täytä saavutettavuusvaatimuksia.


Arviointimenetelmät

Medieco Oy on arvioinut sivuston kaikille käyttäjille yhteisten toimintojen (etusivu, työpöytä) ja omien kurssien saavutettavuuden pääasiassa itsearvioinnilla. Kurssi- ja työtyötilakohtaisia arviointeja tehdään yhdessä sisällöntuottajien ja asiakasorganisaatioiden työryhmien kanssa.

Tekninen toteutus

Verkko-oppimisympäristö pohjautuu avoimen lähdekoodin Moodle-alustaan. Moodle on suunniteltu tarjoamaan kaikille ihmisille samanlaiset toiminnallisuudet ja samat tiedot. Tämä tarkoittaa sitä, että riippumatta henkilöiden rajoitteista, avustavista ohjelmista, näyttöjen koosta tai eri syöttölaitteista (esim. hiiri, näppäimistö tai kosketusnäyttö) verkkopalvelussa ei tulisi olla käytön esteitä.

Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa:

 • Edge

 • Firefox

 • Chrome

 • Safari

Sivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta:

 • HTML

 • CSS

 • SCSS

 • Javascript

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustolla? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla tavoilla:

 • Puhelin: 040 1734 587

 • Sähköposti: tuki@medieco.fi

 • Postiosoite: Medieco Oy, Kiviharjuntie 11 90220 OULU

Tavoiteaikamme palautteeseen vastaamisessa on 14 työpäivää.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, annathan ensin palautetta meille. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla kerrotaan tarkasti, kuinka valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att en webbtjänst är skapad för alla.  Tillgänglighet är internetvärldens åtkomlighet. Tillgänglighet innebär att så många olika människor som möjligt enkelt kan använda en webbtjänst.

En tillgänglig webbtjänst är tekniskt välfungerande, har ett entydigt användarkoncept och ett begripligt innehåll.

Medieco Oy säkerställer tillgängligheten genom följande åtgärder:

Tillgänglighet är en del av vår interna policy. Varje anställd har ett ansvar och en roll att spela när det gäller att beakta och utveckla tillgängligheten.

·       Vi utvecklar tillgängligheten för strukturen och funktionerna i vår inlärningsomgivning internt och i samarbete med vår tjänsteleverantör Mediamaisteri Oy.

·       Vi kommer att utveckla tillgängligheten för innehållet i våra egna webbkurser.

·       Vi deltar i utbildning om tillgänglighet.

·       Vi upprätthåller vår kunskap om teknisk och kognitiv tillgänglighet samt tillgänglighet i anslutning till innehållsproduktion.

·       Vi vägleder våra kunders representanter och innehållsproducenter för webbkurser i utformningen av tillgängligt studiematerial och genomförandet av tillgängliga webbkurser.


Direktiv om tillgänglighet

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster kräver att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga. Detta innebär att en webbtjänst måste uppfylla nivåerna A och AA i kriterierna i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Tillgänglighetsdirektivet, som trädde i kraft 2019, kräver att offentliga sektorns webbplatser och mobila tjänster ska vara tillgängliga. 

Vi strävar efter att uppfylla tillgänglighetskraven och identifiera tillgänglighetsrelaterade utvecklingsbehov i Medieco eLearn nätinlärningsomgivning. Vi kommer att göra vårt bästa för att uppfylla kraven.

Tillämpningen av tillgänglighetskraven har inletts stegvis och övervakningen av att kraven uppfylls i Finland sköts av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Kraven i lagen och tillhörande anvisningar publiceras på webbplatsen saavutettavuusvaatimukset.fi.

Webbplatsens tillgänglighetsstatus

Medieco eLearns nätinlärningsomgivning är baserad på Moodle-plattformen Open Source (Mediamaisteri Oy:s Pinja LMS). Pinja LMS syftar till att uppfylla WCAG 2.1-kriterierna nivå A-AA. Webbplatsen uppfyller delvis kraven.

 

Icke-tillgängligt innehåll


Det material som används i Mediecos egna kurser och i kundernas egna kurs- och arbetsutrymmen kan innehålla lösningar och funktioner som inte nödvändigtvis uppfyller tillgänglighetskriterierna i alla avseenden. Till exempel kan inbyggt innehåll som skapats med Moodles interna funktioner och verktyg inte vara tillgängligt på ett sådant sätt att det kan användas enbart med tangentbord. Inbyggt innehåll som är relaterat till externa tjänster kan också kräva användning av en datormus.

Till exempel fungerar kursmaterial som skapats med h5p course presentation inte optimalt med skärmläsare och texten i textkapitlen kan inte förstoras. Kursmaterial kan fortfarande innehålla bilder eller diagram som inte innehåller textalternativ. Alla videor/animationer kan innehålla undertexter eller en textversion. Det finns dokument i kursmaterialet som inte helt uppfyller tillgänglighetskraven. Alla kurser, studiematerial och länkar i studiematerial finns inte tillgängliga på svenska. 

 

Utvärderingsmetoder

Medieco Oy har bedömt tillgängligheten för de funktioner som är gemensamma för alla användare av webbplatsen (startsida, översikt) och sina egna kurser främst genom egen utvärdering. Utvärderingar av specifika kurser och arbetsutrymmen görs i samarbete med innehållsproducenter och kundorganisationernas arbetsgrupper.

Tekniskt genomförande

Nätinlärningsomgivningen är baserad på den open source-baserade Moodle-plattformen. Moodle är utformad för att ge alla människor samma användarfunktioner och samma information. Detta innebär att oavsett människors begränsningar, hjälpmedel, skärmstorlek eller olika verktyg (t.ex. mus, tangentbord eller pekskärm), bör det inte finnas några hinder för att använda webbtjänsten.

Webbplatsen är utformad för att vara kompatibel med följande webbläsare:

 • Edge

 • Firefox

 • Chrome

 • Safari

Webbplatsens tillgänglighet är beroende av följande tekniska funktioner:

 • HTML

 • CSS

 • SCSS

 • Javascript

Feedback och kontaktuppgifter

Har du upptäckt en brist i tillgängligheten på webbplatsen? Hör av dig till oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda det. Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • Telefon: 040 1734 587

 • E-post: tuki@medieco.fi

 • Adress: Medieco Oy, Kiviharjuntie 11 90220 OULU

Vår målsättning är att svara på feedback inom 14 arbetsdagar.


Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen, ber vi dig först att ge oss feedback.

Om du inte är nöjd med det svar du får, kan du lämna feedback till regionförvaltningsverken i Södra Finland. På webbplatsen för regionförvaltningsverken i Södra Finland förklaras exakt hur du gör ett klagomål och hur ärendet kommer att hanteras.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillganglighetskrav.fi/
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Päivitetty 14.3.2024