List of active policies

Name Type User consent
Medieco eLearnin käyttösopimus Site policy All users

Summary

Lue huolellisesti tämä käyttösopimus ja -ehdot ennen kuin aloitat Medieco eLearn -verkko-oppimisympäristön käytön. Tutustu myös Mediecon tietosuojaselosteeseen, jonka löydät osoitteesta https://medieco.fi/henkilotietojenkasittely/. Kun aloitat Medieco eLearn:n (myöhemmin oppimisympäristö) käytön, hyväksyt käyttösopimuksen ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä.

Full policy

Medieco eLearn -tunnuksesi (käyttäjätunnuksesi) on henkilökohtainen. Tunnusta ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Mikäli epäilet, että käyttäjätunnuksesi on joutunut toisen henkilön käsiin, ilmoita asiasta viipymättä Mediecon asiakastukeen.

Kaikki oppimisympäristössä esitetty materiaali on Mediecon tai erikseen mainitun tekijän omaisuutta. Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet oppimisympäristöön ja sen sisältämiin aineistoihin, oppimateriaaleihin ja tentteihin kuuluvat Mediecolle tai materiaalin tekijälle.

Kun käytät oppimisympäristöä, sinulla on oikeus lukea materiaalia ja tulostaa tai tallentaa siitä osia omaan käyttöösi, mikäli sitä ei ole erikseen kielletty ja tulostaminen/tallentaminen on mahdollistettu oppimisympäristössä. Materiaalia ei välttämättä ole mahdollista tulostaa. Mikäli sinulla on muokkausoikeus (esim. toimit opettajan roolissa) oppimisympäristössä, sitoudut käsittelemään mahdollisesti sinulle näkyviä käyttäjien henkilötietoja luottamuksellisesti noudattaen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Oppimisympäristössä olevan materiaalin kopiointi ja käyttö uusien julkaisujen ja tuotteiden tuottamiseksi sekä muu kaupallinen hyödyntäminen on kielletty. Materiaalin tai sen osien jakaminen tai julkaiseminen mm. sosiaalisen median välityksellä on kiellettyä ilman erillistä lupaa.

Kun käytät oppimisympäristöä, vastaat oppimisympäristön asianmukaisesta käytöstä henkilökohtaisesti. Kun tuotat sisältöä tai tuot oppimisympäristöön materiaalia (esim. palautat tehtäviä), on sinun vastuulla tarkistaa, ettei niiden käyttö riko muiden osapuolten tekijän- tai muita oikeuksia. Mediecolla on oikeus perua käyttöoikeutesi, mikäli rikot tämän käyttösopimuksen ehtoja tai käytät Medieco eLearniä lain tai hyvän tavan vastaisesti. Vastaat kaikista aiheuttamistasi vahingoista, jotka johtuvat tämän käyttösopimuksen ehtojen vastaisesta käytöstä, toiminnasta tai laiminlyönnistä.

Medieco ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle oppimisympäristön sisältämistä asiasisällöllisistä tai teknisistä virheistä tai tällaisista virheistä aiheutuvista vahingoista. Medieco ei vastaa esimerkiksi huoltotöistä, teknisistä vioista, tietoliikenneyhteyksien vikatilanteista tai toimintakatkoksista johtuvista oppimisympäristön saatavuuden katkoksista. 

Tähän käyttösopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa